Segueix-nos també a facebook    
             
             
 
|
|
|
|
|
 
 
 
parella
       
 

Com fer la declaració: conjunta o per separat?


06/06/2016A

Qui som

Magí Vidal
Graduat Social

   
Jordi Godina
Tècnic Tributari
   
Carol Vidal
Llic en Ciències del Treball
 


Qualsevol família es fa la pregunta: Que ens convé més, fer la renda conjunta o per separat? 
Et donem algunes claus que t'ajudaran.


Qui pot presentar la declaració conjunta


Es pot presentar de manera conjunta sempre i quan els contribuents constitueixin una unitat familiar, es a dir, que estiguin casats, tinguin fills o que es donin les dues circumstàncies al mateix temps. Tot i això una parella que no estigui casada i tingui fills no es considera com a unitat familiar, en aquest cas un dels dos membres podrà declarar com a família monoparental imputant-se als fills i l'altre l'haurà de presentar de manera individual.

Si treballen els dos membres de la parella


En cas que els dos treballin, normalment és més convenient presentar la declaració per separat, ja que d'aquesta manera la reducció que s'aplicaria a la base imposable seria de 11.000 € entre els dos, inferior als 8950 € en cas de fer-la conjunta, computant totes les reduccions aplicables, encara que aquestes xifres podrien variar en funció de l'edat del contribuent.

Si només treballa un membre de la parella

Si només treballa un dels cònjuges serà més convenient fer-la conjunta, ja que d'aquesta manera la parella es podrà aplicar la reducció de 3400 € per unitat familiar.

Deducció per compra d'habitatge

Si la parella té subscrita una hipoteca abans de l'1-1-2013 a nom dels dos, serà millor presentar la declaració per separat, ja que la base màxima de la deducció es computa per declaració i no per declarant, per tant si es fa per separat, la deducció serà del doble.

Per qualsevol dubte que us hagi sorgit, no dubteu a contactar amb nosaltres

 


EWF
 
 
 
_____________________________ Creat per ______________________________
Vidal & Godina Assessors
Tots els drets reservats
Avinguda Raval del Carme 79A, 25300 Tàrrega (Lleida)
Tel: 973 599 028